Koučink pro nadané dospělé

Pro nadané (gifted), talentované a kreativní dospělé.

Integrace nadání, neurodivergence a nadprůměrné inteligence do smysluplného života.

Koučink pomůže rozpoznat a co nejlépe využít zájmy a schopnosti, které jsou potřeba k dosažení cílů a realizace své osobní vize.

Cíle koučinku:

Porozumět sami sobě, svým potřebám, schopnostem, citlivosti, odlišnostem a životním výzvám

Naučit se lépe zvládat vztahy v osobním i profesním prostředí

Naučit se, jak se vyrovnávat s pochybnostmi o sobě, perfekcionismem či prokrastinací

Zvýšit sebevědomí

Uvědomit si potřeby a předpoklady pro vyhovující profesní růst

Vnímat své schopnosti jako pozitivum a umět je využít ve svůj prospěch

Najít prostor pro rozvoj a uplatnění svého potenciálu 

Forma spolupráce:

Délka setkání je 60-90 min., online na platformě Zoom nebo osobně dle dohody. Spolupráce obvykle probíhá 3-12 měsíců. 

Pro koho je tento koučink:

Koučink je určen pouze pro klienty, kteří jsou připraveni zkoumat své nadání, hledat nové způsoby pro růst, vyhovuje jim proces koučinku a jsou schopni aktivně spolupracovat.
Neposkytujeme podporu v období krize či extrémních emocionálních nebo existenciálních obav. Rádi vám doporučíme kvalifikovaného psychoterapeuta.

Pro více informací a zjištění o formě spolupráce nás neváhejte kontaktovat. První pohovor je zdarma.